Да излезем от обувките си

Обичаме да гледаме на света само от собствената си камбанария застанали в своите собствени обувки. Трудно си даваме сметка, че за да разберем хората около нас е нужно да облечем за малко тяхната кожа и да погледнем с техните очи. Също толкова трудна е задачата да уловим намеренията на пазара, който търгуваме. Неговият призрачен характер може да бъде облечен единствено, чрез графиките, които го превръщат във видим и го правят годен за изследване. Да се научим да разбираме околните изисква време и усърдие от наша страна. Същото е валидно и за усвояване на печеливши стратегии за търговия.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>