Повратни моменти

                 Помнете, че няма нищо стабилно в човешките дела.Затова избягвайте прекалено   въодушевление по време на благополучие или прекалено униние по време на нещастие. – Сократ

Всяко нещо, което приключва – дали става дума за работа, взаимоотношения или проект – е възможност за ново начало. Когато осъзнаем и възприемем това, положителната трансформация започва.
Съмнението се превръща в самоувереност. Несигурността се променя в знание. Тъгата се преобразява в радост. Ние непрекъснато се движим напред и докато това се случва, много врати се затворят по на пътя ни, но едновременно с това нови се отварят.

Всички искаме нещо ново в живота си, а когато то се случи често сме склонни да съжаляваме и страдаме за стари неща. За истинското щастие е нужна нова нагласа и възприятие за промените, които ни застигат. Това послание има за цел да ни подсеща да се радваме на случки, които досега не сме изживявали. Колкото до навиците да оценяваме добрите и лошите неща, които идват в живота ни, е добре да помним, че те са само филтри, които подлежат на съзнателна подмяна когато пожелаем.

Share

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>